slide2

Penzion Euro, ubytování Mikulov 

Ikona

Historické náměstí

Během první poloviny 17. století zde vyrostla řada renesančních domů, mnohé se dochovaly v ne moc změněné podobě dodnes... Centrum města v dnešní podobě vzniklo v posledních desetiletích 16. století, přesunem původního náměstí do blízkosti vstupu do zámku.

 

 

Ikona

Zámek

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, vyrostl na výrazném skalním útesu kde je již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Dříve zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen rodině Liechtensteinů.

 

 

Ikona

Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta vyrostl v průběhu let 1623–1656 v dolní části mikulovského náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu.

 

 

Ikona

Církevní památky

K církevním památkám Mikulova lze řadit kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Šebestiána na Svatém kopečku a pravoslavný chrám sv. Mikuláše.

 

 

Ikona

Památky židovské komunity

Část Mikulova v blízkém sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto. Jeho jádrem byly dnešní ulice Husova, Alfonse Muchy a Brněnská.

 

 

Ikona

Kozí hrádek

Kozí hrádek je jednou ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem.

 

 

Ikona

Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro velký výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.

 

 

Ikona

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold (385 m n.m.), který leží na severním okraji města Mikulova a patří k nejstarším přírodním rezervacím na území dnešní chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervaci Pálava.

Penzion Euro, ubytování Mikulov

Naši partneři:

 sojka logo 

Pension Euro Mikulov

Pavlovská ul. 76, Mikulov 69201

Česká Republika

tel.: +420 602 745 885

email: eurolintner@seznam.cz 

© ® 2018 Pension Euro

web by Golden Orange